‘വ്യാജപ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കണം; ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ചികിൽസ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല’ | Oommen Chandy

The official YouTube channel for Manorama News. Subscribe us to watch the missed episodes. Subscribe to the #ManoramaNews YouTube Channel Get ManoramaNews Latest news updates…

View More ‘വ്യാജപ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കണം; ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ചികിൽസ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല’ | Oommen Chandy