අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.09 | Ada Derana Prime Time News BulletinAda Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2021.10.09
අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.09

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

02:12 – පළාත් සභා ඡන්දය ගැන වාර්තා වූ හෙළිදරව්ව| PSC on election reforms informed of AG’s opinion on Provincial Council polls

06:23 – කිරිපිටි මිල වැඩිවූ හැටි | Milk powder prices hiked from today…

09:30 – පාලන මිල ඉවත් කිරීම ගැන දේශපාලන නියෝජිතයින් පළකළ අදහස් | Politicians comment on removal of price controls on several essential items

12:14 – ගොවීන්ගෙන් දේව කන්නලව්වක්…

16:22 – කොවිඩ් මරණවල අඩුවීමක් ? | Drop in COVID-related deaths in Sri Lanka?

21:09 – ගුරු සංගම් හා අගමැති අතර සාකච්ඡාවකට සැලසුම් | Prime Minister & teachers’ trade unions to engage in discussions…

23:09 – පුවත් කෙටියෙන් | News In Brief

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #derananews #derana655pmnews #news #srilanka #live

source