अन्तर्वार्ताले लियो उग्ररुप,पहिलो सेक्सको बारेमा प्रश्न सोध्दा टिकाले झन्डै फुटाले क्यामेरा।अन्तर्वार्ताले लियो उग्ररुप,पहिलो सेक्सको बारेमा प्रश्न सोध्दा टिकाले झन्डै फुटाले क्यामेरा।Tikaram Budathoki Interview
Presenter : Mayjan Rai
Camera/Edit : Anim Nepali
Contact Us at:9861737483,9841868531
Please Subscribe us for more interesting contents/interviews/food vlogs/inspiring stories and much more
Catch us on Instragam:www.instagram.com/gossipqueen_nepal/

source